Maak kennis met Happy Animal Comfort!

Deeltijd varkenshouder Ab van Beek is op zoek naar een methode om snel en goedkoper te bouwen in de vleesvarkenshouderij. Na drie jaar experimenteren is het eindresultaat er: een prefab vloerdeel met mestput uit één stuk. In de proefafdeling van zijn stal liggen vijf elementen met elk een oppervlakte van twaalf vierkante meter. Een kwart is put. De elementen zijn van zelf verdichtend beton, anders lukt het niet de mal tot in de uithoeken te vullen.

De hokafscheidingen worden hiertussen geplaatst. Dan kunnen de varkens er op. Vijf hokken voor vijftien varkens op 0,8 vierkante meter per dier. In de dichte vloer zitten verwarmingselementen met daaronder isolatie. Om perfectie in mestdoorlaat te bereiken en om verdamping te voorkomen, is lang en uitvoerig getest. Daaruit bleek dat alleen de kunststof roosters voldoen. Het resultaat is dan ook verbluffend: mooie, droge hokken en een perfect klimaat. Bovendien blijft de mest vloeibaar en loopt goed weg.

De varkenshouder heeft de ervaring dat het mestgedrag van de varkens zodanig is te sturen dat het hok kurkdroog blijft. Voorwaarde is een goed stalklimaat. De vloerverwarming en een handje gehakseld stro bij opleg nodigen de jonge biggen uit op de dichte vloer te liggen en te mesten op het rooster. Het prefab-element rust op een betonbalk onder de put (1,4 kuub opslag) en een wand bij de controlegang. De ruimte onder de vloer is in dit geval hol, maar kan ook dicht blijven, en is dan ook voor elk ventilatiesysteem geschikt: door middel van een grondkanaal, via het plafond, door deurventilatie, etc. Via een rioolsysteem wordt de mest afgevoerd naar de centrale opslag. Elke rij heeft een afsluiter. Door gebruik te maken van het unieke kunststof rooster blijft de mest vloeibaar. Er is dan ook, in tegenstelling tot eerdere berichten, géén water nodig om de mest weg te laten lopen. Doordat de mestbak vormgegeven is als een wasbak, zal bij schoonspuiten van de stal deze bak perfect schoon zijn, en kunnen biggen in een stal opgelegd worden die tot zelfs onderin de put geheel schoon is. Ongeacht het aantal varkens per hok blijft het mestoppervlak onder 18 vierkante centimeter. Dat is te regelen met de schuine putwand.

Foto's: Koos Groenewold